pienvarasto
edit

Vuokravarasto raumalla. Lämmin varastotila. Koillisväylän kiinteistö on varastohotelli, joka tarjoaa varastotilaa vuokralle. Minivarasto, pienvarasto ja moottoriajoneuvojen talvisäilytyspaikka.

pienvarasto | varasto | varastot | vuokraus | varastohotelli | vuokravarasto | vuokra | lämmin varasto | varastotilaa | varastointi | rauma | minivarasto | moottoriajoneuvojen talvisäilytys


1. Varaston kunto ja säilytettävät tavarat: Varasto vuokrataan nykyisessä kunnossa ilman sisustusta. Vuokrattavaa tilaa saa käyttää vain kuivan kappaletavaran varastointiin. Suurin sallittu lattiakuorma on 400 kg/m2. Räjähtävien, itsestään syttyvien, ympäristölle tai terveydelle vaaraa tai haittaa aiheuttavien aineiden sekä nesteiden säilytys varastossa on kielletty.

2. Lämpö, valo ja vakuutukset: Lämpö ja valaistus sisältyvät vuokraan. Muusta sähkön käytöstä on sovittava erikseen. Vuokranantaja ei ole vastuussa säilytettävistä tavaroista. Vuokralainen vastaa omaisuutensa vakuuttamisesta ja oven lukitsemisesta riippulukolla.

3. Muutostyöt: Vuokralaisella ei ole oikeutta tehdä rakenteiden muutostöitä ja varasto on sopimuksen päätyttyä palautettava vuokranantajan hallintaan samassa kunnossa, jossa se oli vuokrasopimusta tehtäessä. Seiniin, lattiaan tai kattoon kiinnittäminen ja niiden puhkominen on kiellettyä ja esim. mahdollisten hyllyjen on oltava vapaasti lattialla seisovia. Vuokranantajan edustajalla (esim. korjaus- tai huoltomies) on oikeus mennä vuokrattuun varastoon kiinteistön hoidon kannalta välttämättömien toimenpiteiden takia.

4.1 Määräaikainen vuokrasopimus: Päättyy sopimuksen mukaisesti ilman irtisanomista kun vuokralainen on tyhjentänyt ja siivonnut varaston, poistanut ovesta riippulukkonsa. Muutoin sopimus muuttuu toistaiseksi voimassa olevaksi vuokra-sopimukseksi.

4.2. Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus: Mikäli vuokrasopimusta ei irtisanota, jatkuu se aina kuukauden kerrallaan yhden kuukauden molemminpuolisella irtisanomisajalla. Vuokrasopimus katsotaan päättyneeksi ja vuokranmaksuvelvollisuus lakanneeksi vasta kun vuokralainen on suorittanut kohdan 4.1. mukaiset luovutustoimenpiteet.


 


5. Vuokran maksu: Vuokralainen saa tilan haltuunsa allekirjoitettuaan vuokrasopimuksen sekä maksettuaan ensimmäisen kuukauden vuokran. Vuokra maksetaan kerran kuussa vuokranantajan osoittamalle tilille. Mikäli vuokraa ei makseta sopimuksen mukaisesti on vuokranantajalla oikeus:
- irtisanoa sopimus lakkaamaan välittömästi.
- periä kulloinkin voimassa oleva viivästyskorko maksamattomille vuokrille.- pidätys- ja realisointioikeus ilman eri tuomiota vuokralaisen varastoimiin tavaroihin tämän sopimuksen mukaisten velvoitteiden summaan asti.
- vuokralainen hyväksyy sen, että hänen varastoimaa irtainta saadaan myydä tässä sopimuksessa mainituilla edellytyksillä vapaaehtoisessa huutokaupassa. Vuokranantajalla on oikeus käyttää realisointitulos vuokrarästien ja myyntikulujen maksamiseen. Ylimenevän osan vuokranantaja tilittää vuokralaiselle.
-vuokralainen tiedostaa ja hyväksyy sen, että huutokaupassa realisointihinnat ovat yleensä huomattavasti alhaisemmat kuin niin sanotut käyvät hinnat. Vuokralaisella ei kuitenkaan ole oikeutta vaatia tai saada vahingonkorvausta tällä perusteella, mikäli realisointi perustuu maksamattomiin vuokriin.

6. Sopimuksen siirtäminen: Vuokralaisella ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta kolmannelle osapuolelle ilman vuokranantajan kirjallista suostumusta. Vuokranantajalla on oikeus siirtää tai pantata tämä sopimus kolmannelle osapuolelle.


7. Vuokralaisen ilmoittamisvelvollisuus: Vuokralainen on velvollinen ilmoittamaan vuokranantajalle toimivan postiosoitteensa sekä mahdollisesti myös puhelinnumeronsa. Samoin vuokralainen on velvollinen ilmoittamaan vuokranantajalle yhteystiedoissa tapahtuneet muutokset viipymättä. Vuokralainen on lisäksi velvollinen ilmoittamaan vuokranantajalle kirjallisesti sen, mikäli varastoidun omaisuuden joukossa on myyntiarvoltaan tavanomaista koti-irtaimistoa arvokkaampaa omaisuutta.

Vuokralainen, joka laiminlyö edellä mainitun ilmoittamisvelvollisuutensa vastaa itse siitä vahingosta, minkä tiedon saamatta jättäminen hänelle tai irtaimen omistajalle mahdollisesti on aiheuttanut. Vuokralaisella ei ole oikeutta vaatia tai saada vahingonkorvausta sillä perustella, että esimerkiksi purkukirje, irtosanomiskirje tai realisointikirje ei ole tavoittanut häntä siitä syystä, että hän ei ole ilmoittanut vuokranantajalle voimassaolevaa osoitetta. Mikäli vuokralaisen varastoimima irtain realisoidaan tällaisissa olosuhteissa, niin siinä tapauksessa vuokralaisella ei ole oikeutta vaatia tai saada vahingonkorvausta vuokranantajalta.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Koillisväylän kiinteistö Koillisväylän kiinteistö, vuokrattavaa varastotilaa raumalla. Raumanvuokravarasto. Koillisväylä, Rauma, Satakunta. Puhelinnumero: 0447262626. .
soita